Mediacje

znacznik1

Biznesowe oraz cywilne – satysfakcjonujące rozwiązanie sporu dla obu stron!

„…bo Nic nie jest szczególnie trudne, jeśli tylko to rozłożyć na etapy”

Henry Ford

Mediacja to polubowna, dobrowolna forma rozwiązania konfliktu. Wypracowane porozumienie w czasie mediacji może zostać sporządzone w formie ugody mediacyjnej, po zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody sądowej.

Mediację przeprowadza mediator, który jest bezstronny i neutralny, a posiedzenia mediacyjne mają charakter poufny i przyjazny dla Stron.
Do mediacji możesz zostać skierowany przez sąd lub z własnej inicjatywy. Celem mediacji jest rozwiązanie konfliktu, a istotą zawarcie ugody
w danej sprawie (a nie pojednanie Stron).

► w mediacjach spór jest rozwiązywany, w sądzie rozstrzygany
► w mediacjach ważny jesteś Ty i Twoja sprawa
► postępowanie mediacyjne trwa krócej i jest tańsze, niż postępowanie sądowe
► na każdym etapie możesz przerwać mediację
► koncentracja ukierunkowana na dojście do porozumienia
► możliwość rozważania wielu możliwości dojścia do porozumienia, by każda ze stron była wygraną.

Pamiętaj!

Ugoda zawarta przed mediatorem, a następnie zatwierdzona przez sąd, w skutkach jest

równa wyrokowi sądowemu.

Można nadać jej klauzulę wykonalności i skierować do komornika, celem wszczęcia

postępowania egzekucyjnego.

 Mediacje biznesowe

  • biznesowe/gospodarcze (kary umowne, nienależyte wykonanie umowy,

     roszczenia z prac budowlanych),

  • pracownicze (np. mobbing, naruszenie praw pracowniczych, konflikty w zarządzie, konflikty w zespole)

Mediacje w biznesie polegają na prowadzeniu rzeczowych i konkretnych rozmów, negocjacji.
Celem negocjacji jest uzyskanie optymalnego rozwiązania, które zadowoli każdą ze stron. W przypadku przewodu sądowego nie koniecznie tak będzie – jedna strona może być przegrana, a
druga wygrana.
Zawodowe mediacje z wykorzystaniem mediatora w biznesie mogą pomóc uzyskać bardzo korzystny wynik i rozwiązać spór na poziomie polubownym.

Mediacje gospodarcze i biznesowe prowadzone są poufnie, z poszanowaniem wszelkich tajemnic i dobrych intencji stron. Często bywa tak, że udaje się wypracować rozsądne i najlepsze rozwiązanie, które może pomóc przywrócić dobre relacje między klientem i przedsiębiorstwem, lub w sprzedaży b2b – pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami.

Mediacje cywilne

  • spory sąsiedzkie, podział majątku,
  • o zapłatę,
  • o wyciek danych osobowych,
  • karne/wykroczeniowe  (pokrzywdzony/oskarżony),
  • rodzinne/partnerskie (ustalenie warunków rozwodu/rozstania, ustalenie kontaktów z  dzieckiem/wnukiem, plan wychowawczy),
  • szkolne.

Mediator to nie decydent. Nie może wydawać wyroków. Jego zadanie polega na rozwiązywaniu problemów. Mediator chętnie wysłucha każdej strony i zaproponuje różne twórcze i kreatywne
rozwiązania. Mediator to pewnego rodzaju animator dyskusji, a strony negocjują poprzez niego wspólne decyzje.

Mediator spraw rodzinnych zawsze jest bezstronny.
W równym stopniu wysłucha racji każdej ze
stron.
Często bywa, że dzięki rozmowom z mediatorem stronom udaje się znaleźć nić
porozumienia i wypracować wspólny plan rozwiązania problemu.

Mediator przede wszystkim tworzy korzystną atmosferę dla rozmów. To, co normalnie byłoby niemożliwe z powodu urazy, niechęci czy gniewu – w otoczeniu mediatora jest możliwe do
przedyskutowania. Niekiedy sytuacje rodzinne budzą ogromny gniew i urazę do innego człowieka. W takiej sytuacji wspólne przedyskutowanie problemu i jego rozwiązanie staje się
praktycznie niemożliwe. 


Wówczas rolą Mediatora jest umożliwić każdej ze stron wypowiedzenie swoich racji, co potencjalnie na przestrzeni czasu może umożliwić powstanie rozsądnego rozwiązania
korzystnego dla każdej strony.

Formularz kontaktowy
Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SISP.PL ochrona danych osobowych sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych, w tym objętych treścią wiadomości, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo do poprawy danych, aktualizacji, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wglądu, udostępnienia kopii danych oraz wycofania zgody. Kontakt do Administratora: biuro@siecspecjalistow.pl Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że nasze przetwarzanie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Naszą misją jest dostarczanie usług  z zakresu Ochrony Danych Osobowych zgodnych z aktualną literą prawa, stałe doskonalenie zespołu, zbieranie doświadczenia, które pozwoli przełożyć się na wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
znacznik1

 ul. Rynek 28, 31-010 Kraków

h

NIP: 6762549383

 

 

AKTUALNOŚCI
znacznik1

Mediacje biznesowe

Mediacje biznesowe - sprawna pomoc dla biznesu w czasie sporu W biznesie, jak wiadomo różnie bywa. Często pomimo najlepszych chęci przedsiębiorcy, lub firmy - pojawiają się spory lub nieprzyjemne sytuacje. Mogą one wynikać na przykład z niezadowolenia klienta z...

czytaj dalej

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close